આત્મહત્યા | નેગેટિવ વિચારો આવે તો આટલું કરજો

સુશાંતસિંહ રાજપૂત એટલે અમારા માટે તો રીલ લાઈફનો મહેન્દ્રસિંહ ધોની અને એનું મુવી છીછોરે એટલે દુનિયાના દરેક માતાપિતા અને વિદ્યાર્થી માટે આઇડીયલ કે, “આત્મહત્યા ના કરશો” અને એ મુવીનો જ ડાયલોગ કે, આપડે સકસેસ...