કોરોના | ગુજરાતના એસ.ટી.ના કર્મચારીઓ અત્યારે કોરોના વોરિયર બનીને પોતાની ફરજ બજાવી રહ્યા છે. જાણો કેવી રીતે…

ગુજરાતના નાગરિકોને અપીલ છે કે ગુજરાત એસ.ટી. નિગમના કર્મચારીઓ અને ખાસ એસ.ટી ડ્રાયવર મિત્રોને સન્માન આપીએ..