ભાગ 6 – જાગ ઓબીસી જાગ. ઓબીસીની વસ્તી ગણતરી શા માટે જરૂરી છે?

part 6 wake up obc
Wjatsapp
Telegram

વસ્તી ગણતરી દ્વારા, જાતિ અને ધર્મ મુજબ સંખ્યા, આર્થિક સ્થિતિ, વિસ્તાર, સરકારી નોકરી, વેપાર, છૂટક મજૂરી, બેરોજગારી, શિક્ષણ ની સ્થિતિ, જમીન વિહોણા, જમીન માલિક, વગેરે બાબતો સમજવા ખૂબ ઉપયોગી છે, એના આધારે જ ભવિષ્ય માં પંચવર્ષીય યોજનાઓ કે બીજી યોજનાઓ લાગુ કરી શકાય છે.

જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરી અને એમની સામાજિક આર્થિક સ્થિતિનું વિશ્લેષણ કરવાથી જાતિ આધારિત રીજરવેશન બાબત સાચી માહિતી મળી શકે છે, અને સુધારો વધારો કરવામાં મદદ મળી શકે છે.

શિક્ષણ આધારિત માહિતીને આધારે કોના માટે શિક્ષણ બાબત વધુ કામ કરવું જોઇએ તેનો ખ્યાલ આવી શકે છે, જેમકે, દેવીપૂજક, ડફેર, વાદી, વાલ્મિકી, આદિવાસીમાં ઘણી બધી જાતિઓમાં આજેય શિક્ષણનું પ્રમાણ નહિવત જેવું લાગે છે, તો એવા સમુદાય માટે સ્પેશ્યલ શિક્ષણ વ્યવસ્થા કરી એમને ચોક્કસ સમય મર્યાદામાં શિક્ષણ બાબત આગળ લાવવા પ્રયાસો હાથ ધરી શકાય છે.

sc.st_.obc_.tmari-anamat-nabudini-kagar-par-sharuaat-book-store

બેરોજગારી, જમીન વિહોણા અત્યંત ગરીબ પછાત સમુદાય ને અમુક જમીન ફાળવી ખેતી કરવા માટે વ્યવસ્થા ઉભી થઈ શકે છે.વિસ્તાર મુજબ રોજગારી માટે આયોજન કરી શકાય છે.

Sharuaat Book Store પરથી પુસ્તકો મેળવવા અહીં ક્લીક કરો.

વસ્તી ગણતરી કોઈપણ દેશ માટે ખૂબ અગત્ય ની કામગીરી છે. ભારત ના પરિપ્રેક્ષ્ય માં જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરી ખૂબ જરૂરી છે, કારણ કે, ભારતમાં જાતિને કારણે જ મોટાભાગની સમસ્યાઓ ઊભી થયેલી જોવા મળે છે, એટલા માટે એનું સોલ્યુશન કાઢવા માટે આ મુદ્દો અગત્ય નો છે.

Bhavesh Desai

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.