Youth Politics

રોમેલ સુતરિયા (યુવા કર્મશીલ) રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ – આદિવાસી કિશાન સંઘર્ષ મોર્ચા. romelsutariya@gmail.com ” મેરી હવાઓ મે રહેગી, ખયીલો કી બીજલી, યહ મુશ્ત-એ-ખાક હૈ ફાની, રહે રહે ન રહે!” આ વાક્યો એક યુવાન જ લખી...