૨૦૨૦નું કેલેન્ડર

શુભ-અશુભના જાળા વિછાવતું ક્યાં ગયું કેલેન્ડર? શુભ ચોઘડિયા પંચાંગ સુદ-વદ ને શુભ પ્રસંગે , વાર તહેવારે ધાર્મિક અવસરે પણ દિનચર્યાનો શુભ સમય બતાવતું કયા ગયું ૨૦૨૦નું કેલેન્ડર ક્યાં ગયા એ શુભ ચોઘડિયા આજે તો...