દલિતોને જવાબ

૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ – બે દિવસથી સોશિઅલ મીડિયામાં સવાલ ફરે છે કે દલિતો પર અત્યાચાર બંધ કરાવવા શું કરવું જોઈએ? એ સિવાય અન્ય પ્રશ્નોના જવાબ પણ આજે આપું છું. જેમ કે, – દરેક જાતિ,...