125 – કપિલ મિશ્રા બનશે દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી

૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦મંગળવાર કપિલ મિશ્રા બનશે દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું નામ હિંદુ-મુસ્લિમ તોફાનોમાં આવ્યું તો પ્રધાનમંત્રી બની ગયા. અમિત શાહનું નામ હિંદુ-મુસ્લિમ તોફાનોમાં આવ્યું તો ગૃહમંત્રી બની ગયા. દેવેન્દ્ર ફડનવીજ પર હિંદુ-મુસ્લિમ તોફાનો ભડકાવાનો...