હિંદુમીડિયા | દિવ્ય ભાસ્કર “મધુરીમા”ની જાતિ કઈ?

અને દિવ્ય ભાસ્કર જ કેમ!
ગુજરાતના બાકીના છાપા અને ન્યુઝ ચેનલો પણ જુઓ, તેમની પૂર્તિઓના લેખકોના નામ, એડિટર, સબ એડિટર, પ્રાઈમ ટાઈમ એન્કરો, રિપોર્ટરો, વિગેરે કી પોસ્ટ જોઈ જાવ એટલે ખબર પડે કે કયું છાપું, કઈ ન્યુઝ ચેનલ ગુજરાતની કઈ જાતિ ચલાવે છે.