જાપાનમાં ગર્ભવતી સ્ત્રીઓ માટેની સંવિધાનિક જોગવાઈઓ વાંચશો તો અચંબિત થઈ જશો

જો ભારતીય લોકો સભ્ય દેશોના સામાજીક વ્યવહાર અને અનુશાસન સાથે સભ્ય દેશોની માનવ ગરિમા વિષે સાંભળશે તો એક વાર જરુર પુછશે કે જે દેશોને તેઓ ભૌતિકવાદી કહીને નકારતા છે તે દેશોની સભ્યતા એટલી વિકસિત છે તો ધર્મપ્રાણ કહેવાતા ભારતમાં શું સમસ્યા છે?