Tagged: Pankaj Dhamelia

Pankaj Dhamelia 2

Pankaj Dhamelia

પંકજ ધામેલિયા, 25 વર્ષનો, સુરતમાં વસતો યુવાન છે. પરિવર્તન ઝંખતો અને સતત પ્રયત્નશીલ, યુથ આઇકોન છે. નાગરિક સમસ્યાઓ પર કામ કરવા માટે “જન જાગૃતિ મંચ” નામનું સંગઠન બનાવ્યું છે અને યુવાનોને તેમાં જોડી, શિક્ષિત...

Pankaj Dhameliya

પંકજભાઈ ધામેલીયા (સંન્યાસી)

પંકજભાઈ ધામેલીયા (સંન્યાસી)નો જન્મ સગાપરા ગામ, તાલુકો પાલીતાણા, જીલ્લો ભાવનગરમાં થયો હતો. માતા-પિતા ખેતીના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલ છે. પરિવારમાં કુલ ૨ છોકરા, ૨ છોકરીઓ, એમ કુલ ચાર ભાઈ-બહેનો છે. પ્રાથમિક શિક્ષણ સગાપરા સરકારી શાળામાંથી...

Pankaj Dhamelia

સરદાર, સરદારથી પણ વિશેષ હતા.

પંકજ ધામેલિયા “સંન્યાસી” ૯૯૦૯૫૭૮૭૯૫ સરદારની જન્મતારીખ : સરદારની સત્તાવાર જન્મતારીખ ૩૧મી ઓક્ટોબર, ૧૮૭૫ ગણવામાં આવે છે, પણ સરદારે ૧૯૩૪માં એક સાથીદારને પત્રમાં લખ્યું હતું, ‘તમે ભાગ્યશાળી છો કે જન્મદિવસ ચોક્કસ યાદ છે. મને તો...