બહુજન નાયક | જોતિરાવ ફૂલેની પ્રવૃત્તિઓનો ટૂંકો અહેવાલ

મહાત્મા જોતિબા ફૂલે એક મહાન વિચારક, સમાજ સેવક તથા ક્રાંતિકારી કાર્યકર હતા. તેમણે વિવિધ રૂઢિઓની જડતાને નાશ કરવાનું કામ કર્યું. તેમણે મહિલાઓ, દલિતો અને શુદ્રો ની અપમાન જનક વ્યવસ્થામાં પરિવર્તન લાવવા આજીવન સંઘર્ષ કર્યો....