141 – SCSP Bill

12/03/2020 Thursday IMP આજે ૧૪૧ મો દિવસ IMP – આજે ગુજરાત વિધાનસભામાં દસાડા ધારાસભ્ય એક અગત્યનું બિલ રજૂ કરવાના છે. – SC-ST આજે ખાસ વિધાનસભાની કાર્યવાહી જુએ. – એક ધારાસભ્ય, સિંગલ ધારાસભ્ય ધારે તો...