નવા લેખકો/કવિઓએ આટલી બાબતો ખાસ ધ્યાન રાખવી

સુપ્રસિદ્ધ સાહિત્યકાર બાબુ સુથારે આપેલી કેટલીક ટિપ્સ. ખાસ કરીને સોશિઅલ મીડિયામાં લખતા યુવાનો માટે. એકવાર જરૂર વાંચો.