કોરેગાવ નો ઇતિહાસ

પુણે ના કોરેગાવ માં જે ઘટના બની જેમાં દલિતો દ્વારા જે શૌર્ય દિવસ મનાવવામાં આવ્યો હતો ત્યાં કેટલાક બીજા સંગઠનો અને દલિતો વચ્ચે ઘર્ષણ થયું. તેમાં એક વ્યક્તિ નું મૃત્યુ થયું છે અને અનેક...