129 – દિલ્હીમાં હિન્દૂ આતંકવાદી હુમલામાં 43નાં મોત

૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦શનિવાર દિલ્હી હિંદુ આતંકવાદી હુમલામાં ૪૩ લોકો માર્યા ગયા. આ કોમી રમખાણ નોહતા, આતંકવાદ કહેવાય. જે સદીઓથી સનાતની હિંદુઓ અન્ય ધર્મ, સંપ્રદાય અને પોતાનાથી વિરોધી મત ધરાવનાર જનસમુહો પર કરે છે. હિંદુ...