RTE માં ગરીબોને પડતી મુશ્કેલીઓ નિવારવા ભારતીય દલિત પેંથરે આપ્યું આવેદનપત્ર

પ્રતિશ્રી તારીખ :- ૨૭-૦૮-૨૦૨૦ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી સચિવાલય, ગાંધીનગર ગુજરાત રાજ્ય માનનીય કલેકટરશ્રી અમદાવાદ શહેર દ્વારા. માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી જ્ય ભીમ સાથે જણાવવાનું કે સરકારશ્રીના શિક્ષણ અધિકાર અધિનિયમ – 2009 અંતગર્ત 2020-21 શૈક્ષણિક પ્રવેશ ફોર્મ ભરવાની...